SIA MARKS M ir noslēdzis 2016.gada 13.aprīlī līgumu Nr.SKV-L-2016/31 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru

par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.